A Tanszék TDK és OTDK díjazott hallgatói

Papp László: Az újonnan termesztésbe vont gyógynövények (Artemisia absinthium L., Artemisia annua L., Leuzea carthamoides/ Wild / D. C.) kártevői
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: különdíj, 1982
Országos konferencia: részvétel, 1983, Kaposvár

Szeleczki Attila: Megfigyelések az üvegszárnyú almafalepke (Synanthedon myopaeformis Bork.) kártételéről és biológiájáról
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: I. helyezett, 1982
Országos konferencia: részvétel, 1983, Kaposvár

Sebestyén Imre: Fitofág és zoofág állatfajok populációinak változása uborkán
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: I. helyezés, 1992
Országos konferencia: I. helyezés, 1993, Budapest

Vas János: Adatok egy hazánkban új kéregtetűfaj, a Cinara tuja-filina Del Guercio (Homoptera, Lachnidae), biológiájához, elterjedéséhez és növényvédelmi jelentőségéhez
Témavezető: Haltrich Attila
Kari konferencia: különdíj, 1994
Országos konferencia: részvétel, 1995, Mezőtúr

Pákozdi Anita: Ceranisus menes és Ceranisus americensis parazitoidok keresési hatékonysága
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: I. helyezés, 1996
Országos konferencia: I. helyezés, 1997, Keszthely, Pro Scientia Aranyérem

Fail József: Levéltetű populációk alakulása integrált növényvédelemmel kezelt almásban
Témavezető: Dr. Haltrich Attila
Kari konferencia: különdíj, 1998
Országos konferencia: II. helyezett, 1999, Gyöngyös

Nagy Judit: A nem őshonos molytetű parazitoidok bevezetésének ökológiai kockázata: Az Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) elterjedése, megtelepedése és áttelelő képessége
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: II. helyezés, 2000
Országos konferencia: III. helyezés, 2001, Sopron

Hudák Krisztina: A Bemisia argentifolii (Bellows & Perring) (Homoptera: Aleyrodidae) parazitoidjainak keresési viselkedése és hatékonysága
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: I. helyezés, 2000
Országos konferencia: I. helyezés, 2001, Sopron, Pro Scientia Aranyérem

Karsa Dóra: A Budai Arborétum cserjéin és díszfáin élő levéltetvek felmérése, migrációja
Témavezető: Dr. Haltrich Attila
Kari konferencia: különdíj, 2000
Országos konferencia: II. helyezett, 2001, Sopron

Csorba Regina: Egy specialista parazitoid, a Diadegma semiclausum HELLEN (Hymenoptera., Ichneumonidae.) keresési hatékonysága monokultúrában és növénytársításban
Témavezető: Dr. Haltrich Attila
Kari konferencia: II. helyezett, 2001
Országos konferencia: részvétel, 2003, Kaposvár

Péter Teréz: Tetranychus urticae populációk hexitiazox rezisztenciájának monitorozása
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: 2002, különdíj
Országos konferencia: különdíj, 2003, Kaposvár

Kalmár Tamás: A málna lomb, virág és termés kártevői elleni integrált védekezés biológiai alapjai
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: különdíj, 2002
Országos konferencia: részvétel, 2003, Kaposvár

Szathmáry Erzsébet: Adatok a magyarországi kéregtetvek (Lachnidae, Homoptera) elterjedéséhez és populációdinamikájához
Témavezető: Dr. Haltrich Attila
Kari konferencia: I. helyezett, 2002
Országos konferencia: III. helyezett, 2003, Kaposvár

Terman Nikoletta: Mikroklimatikus tényezők hatása egy mikoinszekticid hatékonyságára
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: OTDK jelölés, 2002
Országos konferencia: II. helyezés, 2003, Kaposvár

Vétek Gábor: A málna vesszőkártevői elleni integrált védekezés biológiai alapjai
Témavezetők: Dr. Pénzes Béla, Fail József
Kari konferencia: II.helyezés, 2002
Országos konferencia: I. helyezés, 2003, Kaposvár, Pro Scientia Aranyérem

Guttyán Erika: A fejes káposztán előforduló tripszfajok
Témavezetők: Fail József, Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: III. helyezés, 2003

Csonka Éva: Hazai földibolhafajok (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) kémiai kommunikációja
Témavezető: Dr. Tóth Miklós,  Dr. Mészáros Zoltán
Kari konferencia: 2003
Országos konferencia: I. helyezés, 2005, Szarvas, Pro Scientia Aranyérem

Gyenis Katalin: Fitofág és ragadozó atkafajok a vadgesztenyén
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: különdíj, 2003
Országos konferencia: részvétel, 2005, Szarvas

Péter Teréz: "Hipertoxikus" tüneteket okozó Tetranychus urticae populáció biológiai tulajdonságainak összehasonlítása más populációkkal Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: II.helyezés, 2003
Országos konferencia: II. helyezés, 2003

Németh Szilvia: A vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella bábok parazitáltsága Magyarországon
Témavezetők: Dr. Haltrich Attila, Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: különdíj, 2004
Országos konferencia: részvétel, 2005, Szarvas

Mándoki Zoltán: A paprika ellenállósága a Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood, 1949 fajjal szemben 2004
Témavezetők: Ács Tímea, Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: II. helyezés, 2005
Országos konferencia: III. helyezés, 2005, Szarvas

Ifj. Szalai Ferenc: A filoxéra (Daktulosphaira vitifoliae, Fitch) fertőzőképessége szőlőfajtákon
Témavezető: Dr. Haltrich Attila
Kari konferencia: különdíj, 2003 (A filoxéra (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) gyökérlakó és levéllakó alakjának fertőzőképessége szőlőfajtákon)
Kari konferencia: II. helyezés, 2004
Országos konferencia: III. helyezés, 2005, Szarvas

Hári Katalin: A platán kártevői          
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: I. helyezés, 2006
Országos konferencia: III. helyezés, 2007, Debrecen

Juhász Ágnes: A kajszi kártevő együttese
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: III. helyzés, 2006
Országos konferencia: részvétel, 2007, Debrecen

Molnár András: A Metcalfa pruinosa Say Magyarországon
Témavezető: Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: különdíj, 2005
Országos konferencia: különdíj, 2007, Debrecen

Sárosi Éva és Szabó Yvonne: Levéltetvek és természetes ellenségeik málna- és szederültetvényekben
Témavezető: Dr. Haltrich Attila, Vétek Gábor
Kari konferencia: különdíj, 2006
Országos konferencia: részvétel, 2007, Debrecen

Sipos Kitti: A málnavessző-szúnyog (Resseliella theobaldi Barnes) csapdázási módszerének fejlesztése        
Témavezetők: Dr. Pénzes Béla, Vétek Gábor
Kari konferencia: különdíj, 2006
Országos konferencia: I. helyezés, 2007, Debrecen

Pásztor Bettina: A puszpángszúnyog (Monarthropalpus flavus Schrank) elleni védekezés biológiai alapjai
Témavezetők: Dr. Vétek Gábor, Dr. Pénzes Béla
Kari konferencia: II. helyezés, 2008
Országos konferencia: különdíj, 2009, Gödöllő

Sárosi Éva: Fátyolka és katicabogár fajok előfordulása málna- és szederültetvényekben
Témavezetők: Dr. Vétek Gábor, Dr. Ábrahám Levente
Kari konferencia: III. helyezés, 2007
Országos konferencia: III. helyezés, 2009, Gödöllő

Sipos Kitti: A málnavessző-szúnyog (Resseliella theobaldi Barnes) rajzásdinamikája és napi aktivitása
Témavezetők: Dr. Pénzes Béla, Dr. Vétek Gábor
Kari konferencia: II. helyezés, 2007
Országos konferencia: II. helyezés, 2009, Gödöllő, Pro Scientia Aranyérem

Sipos Péter: Egy új növényvédelmi technológia, a peszticid maradvány mentes növényvédelem – hogyan hat alma ültetvények ízeltlábú együtteseire?
Témavezetők: Dr. Markó Viktor
Kari konferencia: különdíj, 2007
Országos konferencia: III. helyezés, 2009, Gödöllő

Szabó Yvonne: Málna- és szederültetvényekben károsító levéltetűfajok
Témavezetők: Dr. Haltrich Attila, Dr. Vétek Gábor
Kari konferencia:  III. helyezés, 2007
Országos konferencia: részvétel, 2009, Gödöllő

Szücs Katalin: A fényvisszaverődés szerepe a fejes káposzta dohánytripsszel szembeni rezisztenciájában
Témavezetők: Dr. Fail József
Kari konferencia:  különdíj, 2008
Országos konferencia: részvétel, 2009, Gödöllő

Varga Ákos: A mandula magdarázs szűz-nőstényes csapdázása, valamint párosodási viselkedésének megfigyelése
Témavezetők: Dr. Haltrich Attila, Dr. Szőcs Gábor  
Kari konferencia:  különdíj, 2008
Országos konferencia: részvétel, 2009, Gödöllő

magyar