A Tanszék díjazottjai az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciákon

Kutasi Csaba: Lágytestű bogarak (Col., Malacodermata) együtteseinek vizsgálata különböző gyümölcsösökben és azok környezetében
Különdíj (1994 - Budapest), témavezető: Markó Viktor

Adamkó Andrea: A poloskafauna vizsgálata a Soroksári Botanikus Kert rezervátum társulásaiban
Különdíj (2006 - Eger), témavezetők: Dr. Mészáros Zoltán, Rédei Dávid

Lampert Rita: A Síkfőkúti cseres-tölgyes erdő bogáregyüttesének vertikális vizsgálata ablak- és fénycsapdákkal
Különdíj (2006 - Eger), témavezető: Dr. Markó Viktor

Molnár András: Az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa Say) Magyarországon
Különdíj (2006 - Eger), témavezető: Dr. Pénzes Béla

Vályi Nagy Marianna: A szürkés boglárkalepke Maculinea alcon ([DENIS et SCHIFFERMÜLLER] 1775) fajkomplex (Lepidoptera: Lycaenidae) populációinak hangyagazda specifitás vizsgálata (Hymenoptera: Formicidae) a Kárpát-medencében
II. díj (2006 - Eger), témavezetők: Dr. Csősz Sándor, Dr. Haltrich Attila

Németh Mária Magdolna: Az Odvas-hegy nappali lepke faunájának monitorozása.
III. díj (2008 - Nyíregyháza), témavezető: Dr. Haltrich Attila

magyar