A Tanszék TDK tevékenysége

A Rovartani Tanszék nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kutatási területünk iránt érdeklődő hallgatók, akár már másod éves koruktól kapcsolódjanak a Tanszék kutató munkájához. A tudományos diákköri munka tanári segítséggel lehetővé teszi a választott témakör mélyebb megismerését, kutatási tapasztalatok szerzését és a publikálás módszerének megtanulását. A tanszéken kutatómunkát végző hallgatók diákköri munka eredményét összegző dolgozataikat elsősorban TDK konferenciákon mutatják be. A dolgozatok bírálatára a szakma elismert képviselőit kérjük fel, akik a bírálat mellett tanácsokat adnak a munka folytatásához.
 
A Tanszék TDK és OTDK díjazott hallgatói
A Tanszék díjazottjai az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciákon
magyar