Szakdolgozat, diplomamunka

Elkészült diplomamunkák és szakdolgozatok

1990

Takács Ágnes: Ragadozóatkák jelentősége a szőlő környezetkímélő védelmében
Konzulensek: Dr. Ördögh Gizella, Dr. Jenser Gábor

1991

Wagner József: A közönséges mogyoró (Corylus avellana) termésében károsító ormányosbogár (Curculio) fajok
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Bürgés György, Podlusány Attila

Pillmann Gábor: A szilván előforduló fitofág és ragadozó atkák
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

1993

Bíró Gabriella: Polifág lombormányosok aktivitása kezeletlen gyümölcsösben
Konzulensek: Dr. Markó Viktor

Sebestyén Imre: Fitofág és zoofág állatfajok populációinak változása uborkán
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

1994

Simon Zoltán: Az eper-pajzstetű
Konzulens: Dr. Ördögh Gizella

Dörner Viktória: Paradicsomfajták gyökérgubacsfonálférgekkel (Meloidogyne spp.) szembeni ellenállósága
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Magdalena Slowik: Hagyományos és integrált védekezésben részesített almás levéltetű populációjának vizsgálata
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Kutasi Csaba: Lágytestű bogarak (Col., Malacodermata) együtteseinek vizsgálata különböző gyümölcsösökben és azok környezetében
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Lükő Szabolcs: Parazitoid darazsak ivararány szabályozási kísérlete
Konzulens: Dr. Haltrich Attila, Dr. Richard Stouthamer

Plósz Eszter: Ragadozó zöldfátyolkák (Chrysopidae) vizsgálata Budapest környéki szórványgyümölcsösben
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Ábrahám Levente

Vas János: Adatok egy hazánkban új kéregtetűfaj, a Cinara tujafilina Del Guercio (Lachnidae), biológiájához, elterjedéséhez és növényvédelmi jelentőségéhez
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

1995

Furmann Emese: Adatok a Soroksári Botanikuskert pajzstetű-faunájához
Konzulens: Dr. Ördögh Gizella

Györfi Szabolcs: Szőlő- és gyümölcs ültetvények és a környező vegetáció atkapopulációinak kölcsönhatása
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Jenser Gábor

Hegyi Tamás: Almafajták összehasonlító értékelése a takácsatkák (Tetranychidae) egyedsűrűsége alapján
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Parragh Árpád: A Cacothrips pyri egyedszám-változásának alakulása az alkalmazott peszticidek vizsgálata hatásának a tükrében
Konzulensek: Dr. Jenser Gábor, Dr. Markó Viktor

Vereckey Katalin: Futóbogár-együttesek (Carabidae) vizsgálata védett és erdészeti művelés alatt álló tölgyesekben
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Bogya Sándor: Kalitpókok (Clubionidae) szerepe az alma kártevő együttesének szabályozásában
Konzulens: Dr. P.J.M. Mols, Dr. Mészáros Zoltán

Krausz Tamás: A szőlőn található pajzstetvek vizsgálata a Móri-borvidéken
Konzulens: Dr. Ördögh Gizella

1996

Bartha Zsuzsa: Természetvédelmi célú momitoring eljárások tesztelése egy tölgyes Coccinellidae és Cerambycidae együttesén
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Herczeg István: A szőlőmolyok (Lobesia botrana Den. Et Schiff. és Eupoecilia ambiguella Hb.) rajzása Nagyrédén
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Spilák Krisztina: Integrált és hagyományos növényvédelem hatása a homoki fülbemászóra (Labidura riparia Pallas) almásokban és azok környékén
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Szojka Tamás: Az integrált és hagyományos növényvédelem hatása a talajon előforduló Coleoptera együttesekre
Konzulens: Dr. Markó Viktor

1997

Vándor Géza: A Remete-hegy éjjeli nagylepkefaunájának vizsgálata
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Hirsch Zsuzsanna: Adatok a Budai és a Pilisi TK zöld -és barnafátyolka faunájához
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, dr. Sziráki György, dr. Ábrahám Levente

Szénási Ágnes: A Kevélyek és az Ezüst-hegy éjjeli nagylepkefaunájának vizsgálata
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, dr. László Gyula, dr. Ferenczy Antal

Török László: Diverz környezet hatása egy kezeletlen gyümölcsös Coleoptera együttesére
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Papp Judit: A dohánytripsz kártétele fejeskáposztán
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Pákozdi Anita: A Ceranisus menes és a Ceranisus americensis tripszparazitoidok keresési hatékonysága
Konzulensek: Dr. Antoon Loomans,  Dr. Pénzes Béla

Seress Zoltán: A köztesművelésben termesztett borsfű (Satureja hortensis L.) repellens hatása a fekete répa-levéltetűre (Aphis fabae Scop.) a babon
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Horváth Adrienn: Vértetű fertőzöttségi és parazitáltsági vizsgálatok almásokban
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Imrei Zoltán: Különböző kezelésben részesített almagyümölcsösök futóbogár-együttesének összehasonlítása
Konzulens: Dr. Markó Viktor

1998

Pepó Zsuzsanna: Szőlőmolyok rajzásvizsgálata az integrált védekezés szolgálatában a Velencei hegységben
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Pusztai Fruzsina: Almán élő lepidoptera fajok és parazitoidjaik
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, dr. Balázs Klára

Mészáros Gábor: Pilisborosjenő és Budaliget kabócafaunájának vizsgálata
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Orosz András

Rasztik Viktória: Almaültetvények predátor zengőlégy (Diptera: Syrphidae) fajainak vizsgálata
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Jakab Áron: A növényvédő szer göngyölegek - mint veszélyes hulladékok - kezelésének problémája Magyarországon
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Szatmári Szabolcs: Egy nógrádi málnaültetvény kártevő Lepidopterái és parazitoid kapcsolataik
Konzulnesek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Balázs Klára

Schleicher Krisztina: Körtefajták körte-levélbolhával (Cacopsylla sp.) szembeni érzékenységének vizsgálata
Konzulens: Dr. Jenser Gábor

Bánfalvi Dóra: A selyemkórón (Asclepias syriaca L.) élő rovaregyüttesek megfigyelése, különös tekintettel a virusvektorként is számbajöhetőkre
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Csákai Péter: A zöld alma-levéltetű Aphis pomi de GEER (Homoptera: Aphididae) telepekben élő predátorok és parazitoidok felmérése egy magyarországi gyümölcsösben
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Vitéz Péter: Predátor Arthropoda együttesek vizsgálata különböző régiókba telepített alma és körte ültetvényekben
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Molnár Máriusz: Restaurációs ökológiai vizsgálatok talajlakó Arthropoda-együttesekben a Kiskunsági Nemzeti Park területén
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Pataki György: A Frankliniella occidentalis kártételének mértéke paprikafajtákon
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Gárdonyi Réka: Erdészeti művelés és tölgypusztítás hatása talajlakó Staphylinidae fajokra
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Bleicher Krisztina: A Sashegyi természetvédelmi terület pókfaunája és ennek változásai az elmúlt hatvan év során
Konzulensek: Dr. Samu Ferenc, Dr. Mészáros Zoltán

1999

Fail József: Levéltetű populációk alakulása integrált növényvédelemmel kezelt almásban
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Fajka Csaba: A hamvas alma-levéltetű (Dysaphis plantaginea PASSERINI) szaporodási rátájának és növekedési sebességének vizsgálata különböző almafajtákon
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Róth Erika: Különböző régiókba telepített alma- és körteültetvények Coleoptera együtteseinek sünzoológiai vizsgálata
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Hollósi Mónika: A nyugati virágtripsz kártétele, gazdanövényei, természetes ellenségei és a kémiai védelem lehetősége hajtatott paprikában
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Bottka Katalin: A vadgesztenyelevél aknázómoly biológiája, Budapest vadgesztenyefáinak fertőzöttsége
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Kukán Zsuzsanna: A Szilas-patak éjjeli nagylepkefaunájának vizsgálata
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Sztrakovics Zsófia: A Szilas-patak forrásvölgy Mollusca-faunájának vizsgálata
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

2000

Karsa Dóra: Fás növényeken élő levéltetvek vizsgálata, migrációjának nyomon követése a Budai Arborétum területén
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Kőrösi Gyöngyvér: A mandula-magdarázs (Eurytoma amygdali Enderlein, Hymenoptera, Eurytomidae) életmódjának, elterjedésének vizsgálata magyarországi mandulásokban
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Nagy Dóra: Gyümölcsfákon valamint a környező növényzeten élő levéltetvek parazitoidjainak felmérése
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Koczka Krisztina: A Szilas patak forrásvölgye madár-faunájának vizsgálata
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Haltrich Attila

Őszi Brigitta: Szezonális dinamikai mintázatok a platánfa csipkéspoloska példáján (Corythuca ciliata Say, Tingidae, Heteroptera)
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Hufnagel Levente

Drucza Miklós: A Csángó Kéneslepke (Colias erate) magyarországi betelepedése és meghonosodása
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Dér Zsófia: Hagyományos növényvédelemben részesített alma -és körteültetvény kabócaegyüttese
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Orosz András, Bleicher Krisztina

Kelen Petra: A vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezés lehetősége kitinszintézisgátló inszekticidekkel
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

2001

André Krisztina: Körtén élő levéltetvek (Aphididae: Homoptera) vizsgálata házikertben
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Bentamráné Guesseous Loubna: Ajuga fajok alkoholos frakcióinak hatása a Dysdercus cingulatus posztembrionális fejlődésére
Konzulensek: Dr. Polgár László, Dr. Haltrich Attila

Ács Timea: Cucurbitaceae-növények ellenállósága a Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood 1949 fajjal
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Hudák Krisztina: A Bemisia argentifolii parazitoidjainak keresési viselkedése és hatékonysága
Konzulensek: Dr. Yu Tong Qiu, Dr. Pénzes Béla

Vajda Éva: A különböző növényvédelmi kezelések hatására alma, és meggy ültetvények lombkoronaszintjén kialakuló makro-Arthropoda együttesek
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Hegyesi Gabriella: Heteroptera együttesek szerkezeti vizsgálata különböző növényvédelemben részesített gyümölcsültetvényekben
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Nagy Judit: A nem őshonos molytetű parazitoidok bevezetésének ökológiai kockázata: Az Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) elterjedése, megtelepedése és áttelelő képessége
Konzulensek: Ir. Antoon J. M. Loomans, Dr. Pénzes Béla

Tóth Enikő: A málnán élő Lepidoptera-fajok és parazitoidjaik
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Tolnai Judit: Coleopterológiai vizsgálatok a Mura mentén
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Szalóki Dezső

Kollár Szilvia: A Mura-völgy éjjeli nagylepke faunájának vizsgálata
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Szeöke Kálmán

2002

Bontovics Elvira: A fekete bodza (Sambucus nigra L.) kártevői
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Bíró Rita: A vadgesztenyelevél-aknázómoly életmódja két különböző ökológiai környezetben
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Bukovinszki Anita: Holyva és pókegyüttesek összetétele eltérő kezelésű szőlőültetvényekben
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Dorfner Veronika: Katicabogár együttesek vizsgálata hárs és juhar sorfákon
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Hlaszny Edit: A feketeberkenye (Aronia melanocarpa ELIOT) életközössége
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Karácsonyi Emese: A mikrokapszulás légtértelítéses módszer eredményessége az almamoly és a keleti gyümölcsmoly elleni védekezésben
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Markó Viktor

Koltai Veronika: A Soroksári Botanikus Kert lepkefaunájának őszi aspektusai
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán

Kovács Krisztina: Különböző növényvédelmi kezelések hatása almaültetvények futóbogár (Carabidae) együtteseire
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Lelekács Györgyi: Az Ipoly-folyó magyarországi szakaszai mentén a farkatlan kétéltűek, azon belül kiemelve a erdei béka (Rana dalmatina) vizsgálata
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Ney Katalin: Hosszútávú ökológiai vizsgálatok egy tölgyerdő futóbogár együttesein
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Szarvas Gábor: Különböző inszekticid terhelésű almaültetvények és környezetük levegő-rovar faunájának vizsgálata Malaise-csapdákkal
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Valovics Attila: Különböző művelésű eljárások hatása szőlőültetvények talaj Coleoptera faunájára
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Varga Katalin: Törzscsapdák alkalmazhatósága különböző alma- és körteültetvények törzsszintjén kialakuló ízeltlábú együttesek vizsgálatára
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Varró Beáta: Növényvédelmi és agrotechnikai hatások a méhek pollengyűjtésére szántóföldi- és gyümölcskultúrákban
Konzulens: Dr. Szalay Zita, Dr. Mészáros Zoltán

Vásárhelyi Nagy Julietta: A fejes káposzta fajták dohánytripsz érzékenysége
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Fail József

Zsolnai Balázs: Regionális eltérések és inszekticides kezelések hatása alma- és körteültetvények ormányosalkatú bogár együttesére
Konzulens: Dr. Markó Viktor

2003

Csiszár Réka: A Soroksári Botanikus Kert bagolylepke-faunájának tavaszi-koranyári aszpektusa
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Szeőke Kálmán

Helmle Szilvia: A Soroksári Botanikus Kert araszolólepke-faunájának tavaszi-koranyári aszpektusa
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Szeőke Kálmán

Kalmár Katalin: A Soroksári Botanikus Kert Coleoptera-faunájának tavaszi-koranyári aszpektusa
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Szél Győző

Spáda Ágnes: Környezetkímélő bimbóskel termesztés növénytársítással
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Szabó Szilvia: Bogáregyüttesek szerkezetének vizsgálata egy cseres-tölgyes erdő különböző vertikális szintjein
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Szathmáry Erzsébet: Adatok a magyarországi kéregtetvek (Lachnidae, Homoptera) elterjedéséhez és populációdinamikájához
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Gergely Boglárka: Lombozatlakó pókok összehasonlító vizsgálata a kiskunsági homokvidéken. - Nyáras-borókások (Junipero-Populetum); feketefenyő ültetvények (Pinus nigra cult.); almagyümölcsösök. Avagy honnan származik az almáskertek lombozati pókfaunája?
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Szinetár Csaba

Pitter Gábor: A fokozottan védett csíkos boglárka (Polyommatus damon) normafai populációjának vizsgálata
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Bálint Zsolt

Bakonyi Barna Péter: Fitofág és zoofág atkapopulációk változása különböző növényvédelmi kezelésű szőlőültetvényekben
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Csorba Regina: A Diadegma semiclausum Hellen (Hymenoptera, Ichneumonidae) keresési hatékonyságának vizsgálata monokultúrákban és növénytársításban
Konzulens: Dr. Haltrich Attila, Dr. Bukovinszky Tibor

Garamvölgyi Péter: A dohánytripsz kártétele az őszi betakarítású fejes káposzta fajtákon
Konzulens: Dr. Pénzes Béla, Fail József

Gogolyák Zita: Almaültetvények és környezetük fullánkos (Hymenoptera, Aculeata) együttesei
Konzulensek: Dr. Markó Viktor

Gyenis Katalin: Fitofág és ragadozó atkafajok a vadgesztenyén
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Illyés Anita: A bodza-levéltetű (Aphis sambuci L.) populációdinamikája és parazitoidjai
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Kalmár Tamás: A málna lomb-, virág- és terméskártevői elleni intgrált védekezés biológiai alapjai
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Kiss László: Gombakártevők migrációja gombapincében
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Kőpataki Judit: Az üvegszárnyú ribiszkelepke és parazitoidjainak vizsgálata Nógrád megyében
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Szántóné Dr. Veszelka Mária, Dr. Melika George

Schreiber Bernadett: Az ezüstfenyő-levéltetű (Elatobium abietinum) kártételének felmérése a Farkasréti temetőben és annak környékén
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Terman Nikoletta: Mikroklimatikus tényezők hatása egy mikoinszekticid hatékonyságára
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Vétek Gábor: Málna vesszőkártevők elleni integrált védekezés biológiai alapjai
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Fail József

2004

Csonka Éva: Hazai földibolha fajok (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) kémiai kommunikációja
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Tóth Miklós

Guttyán Erika: A fejes káposztán előforduló tripszfajok
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Fail József

Gyenis Katalin: Fitofág és ragadozó atkafajok a vadgesztenyénó
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla

Mészáros Anna: A mandula-magdarázs (Eurytoma amygdali ENDERLEIN, Hymenoptera, Eurytomidae) fajtapreferenciája és napszaki ritmusa magyarországi körülmények között
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Dr. Szőcs Gábor

Péter Teréz: "Hipertoxikus" tüneteket okozó Tetranychus urticae populáció biológiai tulajdonságainak összehasonlítása más populációkkal
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Bleicher Edit

Sári Katalin: Eltérő talajtakarás és növényvédelem hatása az alma lombkoronájában élő ízeltlábúakra
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Szrakity Ágnes: Kökényen élő fitofág ízeltlábúak felmérése magyarországi körülmények között
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Bagarus Anita: Geometridae és Arctiidae lepke családok vertikális eloszlásának vizsgálata egy középhegységi cseres-tölgyes erdőben
Konzulensek: Dr. Markó Viktor, Dr. Szeőke Kálmán

Bagó Boglárka: Egy középhegységi tölgyes bagolylepke faunájának vertikális vizsgálataí
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Nagy Ágnes: Egy rontott erdő diszperziós rovarfaunájának vizsgálata
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Králik Lajos: Természetvédelmi területek zöld fátyolka együtteseinek vizsgálata fénycsapda segítségével
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Kiszely Péter Pál: LepInfo-Magyarországi kártevő lepkék információs rendszere
Konzulensek: Dr. Ferenczi Antal, Dr. Mészáros Zoltán

2005

Berczi Ildikó: Alma ültetvény növényvédelmének és a sorközök növényzetének hatása a lombkorona pók (Araneae) együtteseire
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Bolha Judit: Szőlőmolyok rajzásának megfigyelése Tokaj-hegyalján
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Gulyás Beáta: Különböző inszekticid terhelésű és sorközművelésű alma ültetvények fürkészdarázs (Hymenoptera parasitica) együttesei
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Eredics Adrián: Nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis Pergande) populációk paprika állományban
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla., Fail József

Mándoki Zoltán: A paprika ellenállósága a Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood, 1949 fajjal szemben
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Ács Tímea

Németh Szilvia: A vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella Deschka & Dimič) bábok parazitáltsága Magyarországon
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila Dr. Pénzes Béla

Surányi Dóra: A csipkebogyó-termesztést befolyásoló rovarok
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Ifj. Szalai Ferenc: Szőlőfajták és alanyok filoxérával (Daktulosphaira vitifoliae, FITCH) szembeni érzékenysége
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Dr. Jenser Gábor

Vukelics Anikó: A Ludovika tér fitofág ízeltlábú közössége
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila

2006

Aczél Dorina: Klímaváltozási szcenáriók elemzése rovarökológiai stratégiák populációdinamikai modellezése alapján
Konzulensek: Dr. Hufnagel Levente, Dr. Markó Viktor

Adamkó Andrea: A poloskafauna vizsgálata a Soroksári Botanikus Kert rezervátum társulásaiban
Konzulensek: Dr. Mészáros Zoltán, Rédei Dávid

Cserhalmi Katalin: A kárpát-medencei Microdon myrmicae (SCHÖNROGGE et al. 2002) (Diptera: Syrphidae) elterjedésének és gazdaspecifitásának vizsgálata
Konzulensek: Dr. Csősz Sándor, Dr. Mészáros Zoltán, Dr. Haltrich Attila

Gergely Viktória: Populációdinamikai és térszerkezeti vizsgálatok három lápréti Maculinea faj együtt élő populációin
Konzulensek: Dr. Peregovits László, Dr. Pénzes Béla

Gergely Zsófia: A Soroksári Botanikus Kert bagolylepke faunájának tavaszi-kora nyári aszpektusa 2004-ben
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Hegedűs Balázs: A Soroksári Botanikus Kert Coleoptera faunájának tavaszi-kora nyári aszpektusa 2004-ben
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Herku Edina: Új nemesítésű fejeskáposzta-fajták dohánytripsz ellenállósága
Konzulens: Dr. Fail József

Kacsó Katalin: Klímaváltozási szcenáriók értekezése néhány kártevő Lepidoptera fenológiai modellezése alapján    
Konzulens: Dr. Hufnagel Levente, Dr. Mészáros Zoltán

Kaiser Szilvia: A paprika ellenállósága a Meloidogyne hapla (Chitwood, 1949) fajjal szemben
Konzulens: Ács Tímea, Dr. Pénzes Béla

Korbuly Bence: A soproni és etyeki szőlőültetvények kabóca-együttesei
Konzulens: Dr. Pénzes Béla, Dér Zsófia

Kun Ágnes: A pécsi Szentmiklós szőlőhegy kabócafaunája
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Dér Zsófia

Kurali Erzsébet: A morfometrikus bélyegek használatának vizsgálata Temnothorax (Hymenoptera, Formicidae) génusz fajain
Konzulens: Dr. Csősz Sándor, Dr. Haltrich Attila

Lőrincz Meinda: Myrmica hangyáknál (Hymenoptera: Formicidae) Maculinea alcon és a Maculinea teleius együtt élő populációinak populációdinamikai vizsgálata
Konzulensek: Dr. Peregovits László, Dr. Pénzes Béla

Maros Julianna: Coleoptera-fajok számának becslése és Coccinellidae-együttesek megfigyelése gyümölcsösökben
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Mátrahegyi Emilia: Az eper-pajzstetű (Pseudaulacaspis pentagona) áttelelése és a hímek rajzásának megfigyelése szexferomon csapdával
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Molnár András: Az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa Say) Magyarországon
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Papp Enikő: Fullánkos együttesek (Hymenoptera: Aculeata) szerkezetének vizsgálata ablakcsapdákkal a síkfőkúti cseres-tölgyes erdő különböző vertikális szintjein
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Petró Enikő: Házikertekben károsító fitofágok, kerttulajdonosok növényvédelmi szokásai
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Romvári Katalin: A Soroksári Botanikus Kert araszoló- és szövőlepke faunájának 2004. évi tavaszi-kora nyári aszpektusa
Konzulens: Dr. Mészáros Zoltán

Szabó Árpád: Fitofág és zoofág atkapopulációk eltérő peszticidterhelésű szőlőültetvényekben
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Ujhidy Andrea Kornélia: A nagyvárosi mikroklíma és a levegőszennyezés hatása útsorfákon élő fitofág szervezetek életmódjára
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Vígh Lívia: A füstifecske (Hirundo rustica) őszi vonulásdinamikája
Konzulens: Dr. Haltrich Attila, Karcza Zsolt

2007

Bán Edit: Az almamoly (Cydia pomonella) elleni új környezetkímélő kémiai védelem lehetőségei
Konzulens: Dr. Pénzes Béla 

Burger Ervin: A Cameraria ohridella (Deschka és Dimic) fenológiája és parazitáltsága
Konzulens: Dr. Pénzes Béla 

Hári Katalin: A platán kártevői
Konzulens: Dr. Pénzes Béla 

Jancsa Katalin: A fekete cseresznye-levéltetű populációdinamikájának és természetes ellenségeinek vizsgálata kiskerti körülmények között
Konzulens: Dr. Haltrich Attila 

Juhász Ágnes: A kajszi kártevőegyüttese
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Dr. Fail József

Kelemen Ágnes: Levéltetű faunisztikai vizsgálatok a budai Sas-hegyen
Konzulens: Dr. Haltrich Attila 

Kószó Péter: A szabadföldi és a hideghajtatott saláta, valamint a hideghajtatott paprika legjelentősebb kártevői és azok populációdinamikája a dél-alföldi régióban
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Kovács Gábor: Hogyan hatnak a sorközbe telepített virágzó növények az alma ültetvények Fullánkos (Hymenoptera, Aculeata) faunájára?
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Kovács Viktória: Az őszibarack gyümölcskártevőinek rajzásmegfigyelése
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Méhész Mária: A Soroksári Botanikus Kert araszoló- és szövőlepke faunájának 2005. évi nyári-kora őszi aspektusa
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Pálinkás Zsófia: Az akácon károsító két aknázó-moly faj (Parectopa robiniella és Phyllonoricter robiniella) gradációs viszonyai és parazitoid együttese
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Paor-Smolcz Róbert: A vadgazdálkodás helyzete egy elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű, a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő területen
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Tóth Balázs

Vági Ágnes Éva: A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hbn.) rajzásfenológiája és kártétele időzített termesztésű csemegekukoricában
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Dr. Fail József

Vályi Nagy Marianna: A kárpát-medencei szürkés boglárkalepke Maculinea alcon ([DENIS et SCHIFFERMÜLLER] 1775) fajkomplex (Lepidoptera: Lycaenidae) populációinak hangyagazda specifitás vizsgálata (Hymenoptera: Formicidae) a Kárpát-medencében
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Dr. Csősz Sándor

Zombori Beáta: Fátyolka (Neuroptera) és skorpiófátyolka (Mecoptera) együttesek egy cseres-tölgyes erdő különböző vertikális szintjein
Konzulens: Dr. Markó Viktor

2008

Bagdi Áron: Fullánkos együttesek (Hymenoptera: Aculeata) vertikális szerkezetének vizsgálata a „Síkfőkút Project” területén, ablakcsapdákkal
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Bobály Enikő: Sárgadinnye alanyok fonálféreg ellenállósága
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Mándoki Zoltán

Dibó Eszter: Sérült denevérek vizsgálata és ellátása a Fővárosi Állat- és Növénykertben
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Molnár Zoltán

Fogl Tamás: A selyemakác-levélbolha Magyarországon
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Horváth Boglárka Anna: A zöldborsó kártevői ökológiai körülmények között
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Dr. Szeöke Kálmán

Kosztolni Katalin: Hódtelepítés a Tisza-tó térségében
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Gál Lajos

Kovács Nóra: Inszekticidek és sorközborítás hatása alma ültetvények futóbogár együtteseire
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Macsotai Judit: Pókok (Araneae) betelepülése alma ültetvényekbe
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Merő Anna: A Soroksári Botanikus Kert bagolylepke faunájának 2005. évi nyári-kora őszi aszpektusa
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Dr. Mészáros Zoltán

Nagy Attila: Magyarország természeti értékeinek megóvása, az Európai Unióban (Az Európai Unió természetvédelmi törekvéseinek adaptálása)
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Németh Mária Magdolna: Az Odvas-hegy nappali lepke faunájának monitorozása
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Paál Attila: Coleoptera együttesek szerkezete egy cseres-tölgyes erdő különböző vertikális szintjein
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Sipos Kitti: A málnavessző-szúnyog (Resseliella theobaldi Barnes) előrejelzési módszerének fejlesztése, rajzásdinamikája és napi aktivitása
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Vétek Gábor

Szabó Anna: A Soroksári Botanikus Kert csigafaunája
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Dr. Mészáros Zoltán

Szabó Yvonne: Málna- és szederültetvényekben károsító levéltetűfajok
Konzulens: Dr. Haltrich Attila, Vétek Gábor

2009

Babits Zsófia: Homoktövisen (Hippophae rhamnoides) élő fitofág ízeltlábúak vizsgálata/felmérése magyarországi körülmények között
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Bíró Judit: A Budai Arborétum rovarfaunájának felmérése 2007 es 2008 között
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Csányi Júlia: Phyllonorycter blancardella Fabricius és Phyllonorycter corylifoliella Haworth rajzása almaültetvényben
Konzulensek: Sipos Kitti, Dr. Pénzes Béla

Dinok Attila Levente: Magyarország virágpoloskáinak határozókulcsa
Konzulensek: Dr. Rédei Dávid, Dr. Pénzes Béla

Goy Anna: A Soroksári Botanikus Kert Coleoptera faunájának nyári aszpektusa 2005-ben
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila

Hajdú Zsuzsanna: Fitofág és zoofág atkapopulációk málnaültetvényben
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Szabó Árpád

Kóródi Ilona Klára: Ragadozó atkák előfordulása a Tokaj-hegyaljai borvidéken
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Szabó Árpád

Nagy Julianna: Az amerikai lepkekabóca magyarországi megjelenése és életmódja
Konzulens: Dr. Pénzes Béla

Pásztor Petra: Leucoptera scitella Z. rajzásfenológiája almaültetvényben
Konzulensek: Dr. Pénzes Béla, Sipos Kitti

Pinke Viktória: A sorközművelés hatása almaültetvények lombkoronájának bogár együtteseire
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Rézmán Veronika: A füstifecske (Hirundo rustica) és a molnárfecske (Delichon urbica) populációváltozása Révkomárom városában
Konzulens: Dr. Haltrich Attila

Sárosi Éva: Fátyolka és katicabogár fajok előfordulása málna- és szederültetvényekben
Konzulensek: Dr. Vétek Gábor, Dr. Ábrahám Levente

Sipos Péter: Egy új növényvédelmi technológia, a peszticid maradvány mentes növényvédelem – hogyan hat alma ültetvények ízeltlábú együtteseire?
Konzulens: Dr. Markó Viktor

Szűcs Katalin: A fényvisszaverődés szerepe a fejes káposzta dohánytripsszel szembeni rezisztenciájában
Konzulens: Dr. Fail József

Varga Ákos: A mandula-magdarázs (Eurytoma amygdali) párosodási viselkedésének megfigyelése és csapdázása különböző formájú, szűznőstényes csapdákkal
Konzulensek: Dr. Haltrich Attila, Dr. Szőcs Gábor

magyar