Gyakorlati képzés a Tanszéken

A Tanszék laboratóriumi és szabadföldi gyakorlatok keretében nyújt segítséget a rovartani és integrált növényvédelmi tapasztalatok megszerzéséhez. A képzés fontos részét képezi az Országos Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál és az ország nemzeti parkjaiban teljesített kötelező növényvédelmi és természetvédelmi szakirányú szakmai gyakorlat. A hallgatók rovar-rendszertani ismereteik elmélyítését segíti az évente, a nyári időszakban, országos hírű specialisták részvételével, rendszerint külföldön megrendezett "Rovarász tábor". A hallgatóink részére az Ohio Egyetemmel együttműködve farmgyakorlati lehetőséget szervezünk.

magyar