Szelényi Gusztáv Alapítvány

Prof. Dr. Szelényi Gusztáv a Növényvédelmi Kutató Intézet Állattani Osztályának volt vezetője. Több mint félévszázadot átívelő tudományos munkásságával mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban kimagasló eredményeket ért el a növényvédelmi állattan olyan különböző területein, mint a szisztematika, a populáció- és szünökológia.

Az alapítvány célja a növényvédelmi állattan egyes szakterületein jelentős eredményeket elért magyar állampolgárságú kutatóintézeti kutatók, muzeológusok és egyetemi oktatók Dr. Szelényi Gusztáv Emlékéremmel és pénzjutalommal való kitüntetése az alapítványi összeg kamataiból. Az emlékérmeket évente, két kategóriában, fiatal és senior szakembereknek adományozza az alapítvány kuratóriuma. Az alapítvány a növényvédelmi szakma legnagyobb éves rendezvényén, a Növényvédelmi Tudományos Napokon, a legjobb ifjúsági rovarász előadóit is jutalomban részesíti. Ha az alapítvány pénzeszközeinek kamatai megengedik, olyan egyetemi hallgatók munkája is támogatható, akik a rovartani kutatások terén figyelemreméltó eredményeket értek el. Az alapítvány évente díjazza a Növényvédelem című szakmai folyóiratban megjelent, integrált növényvédelemmel foglalkozó, tudományos szempontból kiemelkedő, agrár-zoológiai témakörben írt cikkeket. Az alapítvány célkitűzései között szerepel tudományos publikációk szubvencionálása is. A kuratórium több éves munkája eredményeként, a szakembereknek odaítélt díjak jelentős erkölcsi elismerést jelentenek a magyarországi agrár-zoológiai szakmában.

A Dr. Szelényi Gusztáv Emlék Alapítvány kizárólag adományokból valósítja meg céljait. A kuratórium tagjai az alapítvánnyal kapcsolatos munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a növényvédelmi állattani kutatások segítése, azok erkölcsi-szakmai elismerése érdekében végzik. Azokat a szakmai értékeket, azt a szellemiséget képviselik, melyek Dr. Szelényi Gusztáv munkásságát is meghatározták.

Az alapítvány céljainak megvalósítását adójuk 1%-ával támogathatják, adószám (Dr. Szelényi Gusztáv Emlék Alapítvány): 18055500-1-41.

magyar