Varga Ákos

Phd hallgató

 

Kutatási téma: Táji környezet, peszticid terhelés és tápnövény-fitofág fenológiai szinkronitás hatása az almaültetvények poloska (Heteroptera) együtteseire.

magyar