Dr. Vétek Gábor

egyetemi docens

Okleveles kertészmérnök, növényvédő mérnök. Rovartani, ezen belül elsősorban növényvédelmi állattani, továbbá integrált növényvédelmi témakörökben oktat a Kertészettudományi Kar valamennyi alapképzési (BSc) szakán, valamint a Kertészmérnök és a Növényorvos mesterképzésekben (MSc). Munkája részeként a kertészeti kártevők életmódjának tanulmányozásával és az ellenük történő hatékony és egyben környezetkímélő védekezési módszerek fejlesztésével foglalkozik. Fő kutatási területe az idegenhonos és inváziós rovarfajok elterjedésének és biológiájának vizsgálata.

Elérhetősége:
"A" épület, II. emelet, 210. szoba
Tel.: 305 7518
Fax: 305 7672
 
Oktatott tantárgyai:
A Kertészettudományi Kar alapképzéseiben (BSc):
 • Növényvédelmi állattan
 • Növény- és talajvédelem
A Kertészmérnök (BSc) szak Határon Túli Levelező Tagozatán (Zenta):
 • Növényvédelmi állattan
A Kertészmérnök és a Növényorvos mesterképzésekben (MSc):
 • Rovartan biológiai alapjai
 • Megporzó rovarok, méhészet (tantárgyfelelős)
 • Integrált növényvédelem
Idegen nyelvű képzésben:
 • Applied Entomology
Kutatási területe:
 • Integrált növényvédelmi technológiák fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata kertészeti kultúrákban
 • Idegenhonos, illetve inváziós rovarfajok elterjedésének és biológiájának kutatása
Szakmai közéleti tevékenysége:
 • Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztályának titkára
 • Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Oktatási és Továbbképzési Bizottságának elnöke
 • Magyar Rovartani Társaság tagja
 • A Növényvédelem című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
 
Publikációs lista:
magyar