Dr. Radácsiné Hári Katalin

tanszéki mérnök

Okleveles kertészmérnök, növényvédő szakmérnök. A növényvédelemi állattan témakörben oktat a Kertészmérnök (BSc) szak nappali tagozatán. Kutatómunkája során a gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségeivel foglalkozik csonthéjas ültetvényekben.
 
 
 
 
 

   
Elérhetősége:
"A" épület, II. emelet, 203. szoba
Tel.: 305 7672
 
Oktatott tárgyak:
  • Kertészmérnök (BSc) nappali tagozatán a Növényvédelmi állattan gyakorlatvezetője.
Kutatási területe:
  • Hazai légtértelítéses vizsgálatok a keleti gyümölcsmoly (Grapholitha molesta B.) és a barackmoly (Anarsia lineatella Z.) elleni növényvédelemben csonthéjas ültetvényekben
  • A gyümölcsmolyok elleni növényvédelmi előrejelzési módszerek vizsgálata
magyar