Dr. habil. Markó Viktor

egyetemi docens, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
Entomológus, okleveles agrárkemikus-agrármérnök. Állattan és növényvédelmi állattan témakörben oktat növényorvos (MSc) és környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szakon és a távoktatásban. Diplomamunkák és PhD. dolgozatok témavezetője. Kutatómunkája során integrált növényvédelemmel, gyümölcsültetvények ízeltlábú együtteseivel és természetes élőhelyek ökológiai zavarásának hatásaival foglalkozik.
 
 
 

 

Elérhetősége:
A” épület, I. emelet, 120. szoba
Tel.: 305 7140
Fax: 305 7672
E-mail: Marko.Viktor@kertk.szie.hu
 
Oktatott tantárgyai:
Növényorvos (MSc) szakon tárgyfelelősként oktatott tárgya:
 • Ökológia és környezetvédelem
 • Szántóföldi növények kártevői
Környezetgazdálkodási Agrármérnök (BSc) szakon oktatott tárgya:
 • Állattan és állatélettan
Kertészmérnök (BSc) szak Határon Túli Tagozatán oktatott tárgya:
 • Növényvédelmi állattan (Beregszász)
PhD képzésben tantárgyfelelősként oktatott tárgyai:
 • Ökológiai módszerek az entomológiai kutatásban
 • Állatrendszertan
 • Állatökológia
Főbb kutatási területei:
 • gyümölcsösök környezetkímélő, integrált növényvédelme;
 • ökológiai zavarások hatása mezőgazdasági területek együtteseire;
 • gyümölcsültetvények ízeltlábú együtteseinek szerveződése;
 • agrárterületek biodiverzitásának feltárása;
 • ízeltlábú együttesek közösségi ökológiája természetes ökoszisztémákban;
 • hosszútávú ökológiai kutatások - biomonitoring.
magyar