Kutatási tevékenység

A Tanszék kutatási tevékenysége a kertészeti növények ízeltlábú kártevő együtteseinek környezetkímélő szabályozására irányul. Kutatásaink elsősorban zöldségfélék, gyümölcsösök, szőlő, dísznövények és gyógynövények ízeltlábú együttesek faunisztikai feltárásától, a kártevő és hasznos fajok életmódjának megismerésén, a populációkat szabályozó ökológiai tényezők meghatározásán keresztül, a növényvédelmi technológia kidolgozásáig terjed. Egy-egy kertészeti növényhez és ízeltlábú csoporthoz kapcsolódva taxonómiai, faunisztikai, szünzoológiai, populáció ökológiai kutatásokat és növényvédelmi technológiai fejlesztéseket végzünk.

Kiemelten foglalkozunk a termesztés-technológia változásának következtében megjelenő, valamint behurcolt, új kártevőkkel, valamint a környezetkímélő, integrált növényvédelem fejlesztésével. A kutatómunkában az oktatók és PhD. hallgatók mellett diákkörös és szakkörös hallgatók is részt vehetnek. A kutatások anyagi hátterét a Tanszék széleskörű pályázati tevékenysége, tudományos hátterét kiterjedt szakmai kapcsolatai adják. Ezek közül külön ki kell emelnünk a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutató Intézetét és a Magyar Természettudományi Múzeumot.

 
 

 

magyar